خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره شناسایی : 3767
شماره مدرک : پ ک ۱۰۲۹
شناسه بازیابی : ‭۱۱۲۱ ۱۳۹۱ ‮الف‬۸۳۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : امیری اصفهانی، زهره
عنوان و نام پديدآور : بررسی موارد استوما ( ایلئوستومی- کولوستومی) و عوارض آن در نوزادان و اطفال بستری در بیمارستان امام خمینی از سال‭۸۰-۸۸ ‬/زهره امیری
عنوانهاي گونه گون ديگر : Evaluation of osteoma cases(ileostomy-colostomy)and it’s complication in neonates and pediatric patients in imam Khomeini hospital 1380-1388
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran، ‭۱۳۹۱‬
مشخصات ظاهري : ‮‭۷۳‬ص.‬: جدول، نمودار(رنگی)
يادداشتهاي کلي : چکیده: فارسی، لاتین
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
گروه آموزشی : پزشکی عمومی (دکترای عمومی)
رشته تحصیلی : پزشکی عمومی
مقطع تحصیلی : دکترای پزشکی
دانشگاه/دانشکده : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
نمره دانشجو : ۱۹
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها : ۱۳۹۱/۰۳/۲۱
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه : استوماهای موقت و دائمی در روده بزرگ و کوچک در طیف وسیعی از شرایط پاتولوژیک در نوزادان و شیرخواران و اطفال استفاده می شود و کاربردآن رو به افزایش است عوارض مرتبط با انجام استومای روده بزرگ و کوچک و بستن استوما زیاد و به طور معمول منجر به mortality و morbidity قابل توجه می شود. مطالعه مذكورجهت بررسی موارد استوما (ایلئوستومی – کولوستومی) و عوارض آن در نوزادان و اطفال میباشد. روش کار : این مطالعه یک مطالعۀ مقطعی گذشته نگر بود که طی آن ، موارد استوما (ایلئوستومی – کولوستومی) و عوارض آن در نوزادان و اطفال بستری در بیمارستان امام خمینی از سال 88-80 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مورد آنالیز آماری قرار گرفت و نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات قبلی مقایسه شد. نتایج : د ر این مطالعه (71/1%) بیماران پسر و (28/9%)انها دختر بودند. بیشترین شیوع تعبیه استوما (%8/75)در ماه نخست پس از تولد بوده است.(%5 /34) كودكان پس از یك روز بستری تحت جراحی قرار گرفتند.بیشترین تعدادروزهای بستری پس از تعبیه استوما(%2/22) متعلق به روز 4(110مورد)می باشد. از شایعترین اندیکاسیونهای استوما می توان به انوس بسته(%2/41 ) هیرشپرونگ (5/30) اشاره کرد.%7/7 این بیماران انمیك بودند كه شایعترین بیماری همراه بوده است.%3/68 بیماران تحت جراحی لوپ کولوستومی سیگموئید قرار گرفته بودند.%1/67 بیماران بدون عارضه و%9/32 عارضه دار شده بودند.طبق مطالعه انجام شده ارتباط معنادارمیان میزان بروز عوارض با اندیكاسیون های اولیه استوما,نوع جراحی انجام شده وسن انجام جراحی وجود داشت.نتیجه گیری : نتیجه مطالعه مذکور در راستای مطالعات قبلی می باشد و مطالعات قبلی را نیز تائید می کند.
: Introduction: Temporary and permanent osteomas in large and small intestine are used in a large range of pathologic conditions in neonates, infants and childs, and their application is increasing too. Complications in association with large and small intestine osteomas and closure of an osteoma are so much and commonly results in mortality and morbidity. The aim of this study is to evaluate the cases of osteoma insertion (ileostomy-colostomy) and its complications in infants and childs. Method & Materials: This is a cross-sectional retrospective study, that in this study the cases of osteoma (ileostomy-colostomy) and its complications in neonates and pediatrics in Imam khomeini Hospital, between years 1380-88 were evaluated and results were statistically analyzed and finally the results were compared with previous studies. Results: In this study, 71.1% of patients were male and 9.28% were female. Most osteomas (75.8%) were inserted in the first month of the birth. 43.5% of patients undergone surgery after one day of admission. Most days of admission after insertion of osteoma (22.2%) were 4 days after surgery (110 patients). The commonest indications for insertion of osteoma in this study were imperforated anus (41.2) and Hirschprong disease (30.5%). 7.7% of this patients were anemic so that it was the commonest associated disease. 68.3% of patients were undergone sigmoid loop colostomy. 67.1% of patients had no complications and 32.9% had complications. Based on our result, there were a significant relationship between complications and primary indications of osteoma, the type of surgery and the age of surgery. Conclusion: Results of this study is similar to previous studies and confirms them.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) :
:
:
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : كولوستومی, ایلئوستومی, عوارض استوما, انوس بسته, هیرشپرونگ
: colostomy, ileostomy, complications of osteoma, imperforated anus, Hirschprong
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‏ عسکرپور، ‏ شهنام استاد راهنما
: حافظی، داور
: پیوسته، داور
: استادیان، داور
نام کتابخانه : IR کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز20180530
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :