نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال جندی شاپور اهواز
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
فشارخون ( ۴۶ )
کارگروه ( ۳۶ )
سیل ( ۲۸ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:اسناد و مدارک فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۹۶۱ رکورد از ۱۰۸۱۴۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :ارسال نسخه های دارویی خریداری شده توسط یکی از کارکنان وزارت فرهنگ به اداره کل رفاه معلم
شماره راهنما :‭۲۹۷/۴۴۰۳۳‬
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :واحد دانشکده توانبخشی
2.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :گ‍زارش‌های م‍رب‍وط ب‍ه‌ خ‍ری‍د ک‍ت‍ب‌ ، ل‍وازم‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و..
شماره راهنما :‭۲۹۷/۲۹۸۴‬
پدیدآور :ایران. وزارت آموزش و پرورش
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی اهواز مرکزی
3.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :‏‫ممیزی و چاپ کتاب " پدیده‌های اسرارآمیز "‬
شماره راهنما :‭۲۶۴/۱۵۲۴۶‬
پدیدآور :ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
مرکز :واحد پردیس خودگردان
4.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :اولین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۱
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
5.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :دومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۲
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
6.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :سومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۳
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
7.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :چهارمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی و ششمین کمیته التور استان خوزستان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۴
تاریخ نشر :سال۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
8.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :پنجمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۵
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
9.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :ششمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۶
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
10.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه هفتمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۷
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
11.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه هشتمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۸
ناشر :سال ۹۵
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
12.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه دهمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۱۰
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
13.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه نهمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۵ ۹
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
14.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه اولین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۶ ۱
تاریخ نشر :سال ۹۶
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسیصورتجلسه/ مصوبات
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
15.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه دومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۶ ۲
ناشر :سال ۹۶
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
16.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه سومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۶ ۳
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
17.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه چهارمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۶ ۴
تاریخ نشر :سال ۹۶
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
18.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه پنجمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۶ ۵
تاریخ نشر :سال ۹۶
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
19.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه ششمین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۶ ۶
تاریخ نشر :سال ۹۵
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
20.
اسناد و مدارک فارسی
عنوان :صورتجلسه هفتمین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
شماره راهنما :AJUMS SD SAG M ۹۶ ۷
تاریخ نشر :سال ۹۶
ناشر :معاونت اجتماعی
نوع ماده :اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی
مرکز :اسناد و شواهد راهبردی سلامت استان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو