نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال جندی شاپور اهواز
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
‭ط۱‬ ( ۲ )
ط۱۹۶ ( ۱ )
ط۱۹۵ ( ۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۱۲ رکورد از ۱۰۸۱۴۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزشیابی استاد و مقایسه نتایج ارزشیابی اعضاء هیات علمی توسط دانشجویان با نتایج خودارزیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۸۶
شماره راهنما :‭۳ ش۵۸۷ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :شکورنیا، عبدالحسین
تاریخ نشر :۱۳۸۷
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده پرستاری و مامایی
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسي شيوع پديكولوزيس و عوامل موثر بر آن در مدارس ابتدايي شهر خرمشهر در سال 1387
شماره راهنما :
پدیدآور :‏ کثیری،حمید
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :دانشگاه علوم پزشکی اهواز مرکزی
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی عوامل مؤثر بر سوختگی در بیماران بستری در بیمارستان طالقانی اهوواز سال ۷۸
شماره راهنما :‭۴ خ۳۸۹ ۱۳۷۹‬
پدیدآور :خدایار، فاطمه
تاریخ نشر :۱۳۷۹
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده پرستاری و مامایی
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و هوش عاطفی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :۸۶ط ، ۱۳۹۴
پدیدآور :یوسف پور.‏پرتو
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی میزان آگاهی دانشجویان رشته بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از حقوق بیمار در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط ۸۶، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ ملکیان.‏حدیث
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :ارزیابی آزمایشگاه های مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط ۸۸ ، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ عسی نژاد محمره.‏فاطمه
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت مدیریت مواد زاید در بیمارستان بزرگ نفت اهواز در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط ۸۹، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ عسگری.‏میعاد
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تحلیل اهمیت و عملکرد کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط ۹۰، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ قربانیزهرا
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی میزان رضایتمندی بیماران از فرایند پذیرش تا ترخیص در بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط ۹۱، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ صابرزادهوحید
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی میزان رضایتمندی پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط ۹۲، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ کنعانیسعدی
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :رابطه اثر بخشی فرایندهای مدیریت دانش با کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی شهر اهواز ، ایران
شماره راهنما :ط ۹۳، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ مرادی حواحسان
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :ارزیابی عملکرد ابعاد ساختار نیروی انسانی ، رعایت ایمنی ، بهداشت محیط و تجهیزات پزشکی در بخش های رادیولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط ۹۴، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ قاضی‏.مرضیه
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مطالعه جامع رضایت دانشجویان از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط ۹۵، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ نصیری‏.محمدمراد
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی فرسودگی شغلی در کارکنان دانشکده های منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط۹۶ ، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ خادمی.‏مرتضی
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تحلیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بیماران دیابتی نوع ۲ در کلینیک بیمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط۹۷ ، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ محمدی.‏زهرا
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های خصوصی و دولتی اهواز در سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط۹۸ ، ۱۳۹۴
پدیدآور :‏ ظفرجو‏.یسری
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :برنامه عملیاتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز سال ۱۳۹۴
شماره راهنما :ط۹۹ ، ۱۳۹۳
پدیدآور :‏ جعفری.‏فرشته
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های آموزشی در شهر اهواز در سال ۱۳۹۳
شماره راهنما :ط۱۰۰ ، ۱۳۹۳
پدیدآور :‏ شریعتی پور‏.نجمه
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی استانداردهای اعتبار بخشی واحد بهبود کیفیت بیمارستانهای متنخب تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۱۳۹۳
شماره راهنما :ط۱۰۱، ۱۳۹۳
پدیدآور :‏ کارگرنژاد.‏سهیلا
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت مدیریت زنجیزه دارو و طرح تحول سلامت در بخش دارو در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۳
شماره راهنما :ط۱۰۲ ، ۱۳۹۳
پدیدآور :‏ شکوری‏.رضا
تاریخ نشر :۱۳۹۳
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها]
مرکز :واحد دانشکده بهداشت
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو